Hjem
Hjem
Meny
 English

Opplev ølbrygging i eldhuset

Nå kan du oppleve den unike tradisjonen med brygging av gårdsøl med kveik i eit ekte eldhus. Et eldhus eller røykstove er frå gammel tid det huset på gården der en hadde åpen ild. Den vestnorske bryggetradisjonen er unik i verdenssammenheng, og kandidat til UNESCO sin verdensarvliste.

Eit eldhus eller røykstove er frå gammal tid det huset på garden der ein hadde open eld. Bolighus og andre bygg hadde ikkje innlagt varme, då brannfaren var stor og konsekvensane av "eldsvåde" øydeleggande.

Eldhusa på Voss og Hardanger syner ein unik tradisjon som er bevart rundtom på gardane, til tross for at bolighusa fekk innlagt varme. Først med skorstein og omnar, og etterkvart med elektrisk oppvarming. Grunnen er at Vessene (som ein kallar folk på Voss) heldt fast på mattradisjonar og bryggeskikkar som nytta eldhuset; røykt kjøt, flatbrødbakst og heimabrygg.

Besøk Eldhuset på Dale for å lære mer.